ANNONSEINFORMASJON PAPIRAVIS

Generelle vilkår og betingelser for annonsering

Generelle vilkår og betingelser for annonsering finner du her

Bestilling og materiell

Bestilling sendes på mail til din kontaktperson i Amedia. Se kontaktinformasjon til våre selgere under "Meny" og "kontakt oss". 

Husk å merke bestillingen med:

 • Innrykksdato(er)
 • Annonsørens navn
 • Fakturaadresse
 • Ønsket plassering
 • Modulstørrelse
 • Hvilke aviser bestillingen gjelder
 • Vi må ha beskjed dersom det er flere ulike materiell til en bestilling
 • Vi må også ha beskjed ved endringer i materiell

Alle ordrebestillinger og fakturareklamasjoner skal sendes til kundesenteret. Se kontaktinformasjon til våre selgere under "Meny" og "kontakt oss". 

Materiell

Materiell sendes på NADA. Etter avtale kan materiell sendes til kundesenteret, klikk på kontakt øverst til høyre for vår kontaktinformasjon. 

Materiell som sendes på NADA må merkes med

 • Referansetekst/rekvisisjonsnummer
 • Innrykksdato
 • Avisnavn

Det skal sendes en fil pr. avis/avispakke. Ved ulikt materiell i avispakken, skal det sendes en fil pr. avis i pakken.

Materiell som sendes på mail skal merkes i emnefeltet med:

 • Kundenavn
 • Innrykksdato
 • Avisnavn
 • Oppgi ordrenummer hvis mulig

Ved materiellbytte, må det framgå tydelig i sendingen at det gjelder endring.

Bestillings- og materiellfrister påsken 2024

Innrykk/oppstart i den stille uke/fra 25. mars til onsdag 3. april:

 • Bestillingsfrist: Torsdag 21. mars kl. 12:00
 • Materiellfrist print: Torsdag 21. mars kl. 12:00
 • Materiellfrist digitalt: Torsdag 21. mars kl. 12.00 

Frister aviser

 • Bestillingsfrist er kl. 09.00 to virkedager før innrykksdato
 • Materiellfrist for ferdigmateriell er kl. 16.00 to virkedager før innrykksdato
 • Materiellfrist for uferdig materiell er kl. 09.00 tre virkedager før innrykksdato

Avbestillingsfrister

Annonser kan avbestilles innen kl. 09:00 to (2) virkedager før innrykk/publisering.

Ved ikke levert materiell eller avbestilling etter bestillingsfristens utløp belastes annonsen i sin helhet.

Ved avbestilling av spesialsider senere enn 7 dager før innrykk belastes bestiller Endre til annonsøren med 50 % av brutto innrykkningsverdi.

For annonsering gjennom Amedia gjelder retningslinjer og bestemmelser som er fastlagt MBLs Retningslinjer for annonsepraksis.